Kolesarski klub IZVIR VIPAVA vabi svoje člane in vse ki bi se želeli včlaniti v kolesarski klub, da se udeležijo Občnega zbora 2020.
Srečanje bo v petek, 28. februarja 2020 ob 19:00 uri , v veliki sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15 (1 nadstropje).

 

Dnevni red občnega zbora

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora in potrditev dnevnega reda
 3. Volitve klubskih organov (predsednik, tajnik, blagajnik, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija)
 4. Obravnava poročil iz preteklega leta:
  • poročilo o delu in rezultati v letu 2019
  • finančnega poročila za preteklo leto 2019
 5. Obravnava in sprejem plana za leto 2020 :
  • načrt dela in aktivnosti v letu 2020
  • finančni plan za leto 2020
 6. Razno:
  •  predlogi, pobude, vprašanja, pripombe
 7. Zaključna beseda

Članarina

Na občnem zboru boste lahko poravnali članarino, ki v letošnjem letu znaša 30 EUR. Za otroke in mladino do 18. leta je višina članarine 15 EUR.
Članarino bo na občnem zboru pobiral Simon Gulja.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov kluba, zato prosim vse člane za zanesljivo udeležbo.